dovolená

ID: 726717
Program

Balkán jak ho neznáte...

4.5. pátek - ranní přelet PRAHA - BĚLEHRAD; prohlídka hl. města autonomní Vojvodiny NOVI SAD,
pevnost PETROVARADIN, nazývaná "Dunajský Gibraltar", kde ve slavné bitvě r.1716 rozprášil princ Evžen
Savojský islámské hordy, smrtelně ohrožující Evropu; přejezd ze Srbska do Rumunska; TEMEŠVÁR -
multikulturní město tří katedrál: katolická (maďarská) a dvě pravoslavné (rumunská a srbská), večeře a nocleh
5.5. sobota - goticko renesanční HUNEDOARA, nejúchvatnější hrad Transylvánie maďar.krále Matyáše
Korvína a Jana Hunyadyho; SIBIU (Hermannstadt), nejbohatší ze sedmi saských kupeckých měst (která dala
jméno Sedmihradsku), okružní jízda s míst.průvodcem: 9 opevněných věží, 3historická náměstí, radnice, farní
kostel ze 16.st.kde ubodali Drákulova syna Mirceje Zlého, jehož tělo je zde uloženo v kryptě, katedrála
(zmenšenina istanbulské Haghie Sofie), "most Lhářů", kde pravda vždy vyjde najevo; SEGEŠVÁR
(Sighisoara) -Němci založený Schässburg, město UNESCO uvězněné v hradbách 14ti věží a 5ti bašt,
citadela, hodinová věž s orlojem, katedrála a latinské kostely, pověrčivé schodiště "Studentů" a dům, kde
se narodil kníže Vlad III. Napichovač zvaný Dracula, večeře a nocleh
6.5. neděle - unikátní opevněný kostel ze 13.st. PREJMER (UNESCO); renesanční BRASOV založený Řádem
něm. rytířů jako "Korunní město"(Kronstadt), kvůli panoramatu Transylvánských Alp nazývaný "rumunský
Salzburg": Hláska, Černý kostel se 120ti tureckými koberci, "Provazová" ulička 3.nejužší v Evropě, Bílá věž,
3km hradeb; působivou horskou krajinou přejezd k hradu BRAN - uherský král jej r.1377 postavil k zastavení
turecké invaze, zde až do své deportace komunisty (1947) sídlila rumunská královská rodina, dnes je hrad
vrácen Habsburkům, proslavil se knihou Brama Stokera, který jej označil za jeden z Drákulových hradů ...
večeře a nocleh v karpatském letovisku Sinaia, v nadmořské výšce 1000 m n.m.
7.5. pondělí - luxusní SINAIA, bohatými podnikateli vyhledávané lázně(léčba neurózy), letní sídlo rumunských
králů, s klášterem ze 16.st.,dnes znovu funkčním (návštěva muzeální části); dvoumilionová BUKUREŠŤ, pro
své bulváry a paláce franc.architektů nazývaná "Paříž východu" se za socialismu propadla do bídy, ale dnes se
znovu stává elegantním velkoměstem přitahujícím turisty z celého světa; okružní jízda s místním průvodcem,
Vítězný oblouk, Královský palác, Atheneum, obří Parlament na nám. Revoluce, katedrála rumun.patriarchy,
staré město, židovská čtvrtˇaj., večeře a nocleh v Bukurešti.
8.5. úterý - v Ruse přejedeme přes Dunaj do Bulharska; tzv."Město carů" 2. bulharské říše VELIKO
TARNOVO
, až do vyplenění islámskými vojsky (1393) nejvýstavnější metropole Balkánu, jak o tom svědčí
úctyhodné ruiny hradeb s branami a obnovený kostel 40ti mučedníků, dnes nostalgické město křivolakých
orientálních uliček na svazích hory Carevec; průsmyk ŠIPKA - pomník obranných bojů s Turky, KAZANLAK
v Růžovém údolí, kde v květnu vrcholí sklizeň populárním Festivalem růží; freskami vyzdobená thrácká hrobka
(UNESCO); večeře a nocleh v Plovdivu
9.5. středa - starobylé město na 7mi pahorcích PLOVDIV, s památkami antiky (římské divadlo), křesťanství
(kostel Bogorodica), z dob turecké okupace (mešita, lázně hammam) i z novověku (stadion, veletržní areál);
odpoledne SOFIE, prohlídka s míst.průvodcem, město pojmenované po dodnes stojícím byzantském chrámu
Sv.Moudrosti (Sta Sofiá) z dob císaře Justiniána (6.st.), stavby islámské (mešita Banja Baši) i křesťanské, zejm.
pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, největší chrám Balkánu; večeře a nocleh v Sofii (2x)
10.5. čtvrtek - výlet nad město do pohoří Rila - RILSKÝ MONASTIR (UNESCO), světově proslulý
pravoslavný klášter založený sv.Ivanem, architektonický skvost s freskovou ikonografií uprostřed působivé
přírody; odpoledne horská túra (procházka) v pohoří Rila, nebo volno v Sofii; večeře a nocleh v Sofii
11.5. pátek - BELOGRADČIK do nedotčeného pohoří Stará Planina zasazená středověká pevnost na antických
základech, BĚLOGRADČICKÉ SKÁLY, procházka mezi bizardními narůžovělými skalisky
fantasmagorických útvarů aspirujících na status UNESCO; zbytky Trajánova mostu z r.103 (s neuvěřitelnou
délkou 1135m platil za nejdelší most antiky), večeře a nocleh v pohraničním Turnu Severin
12.5. sobota - přejezd do Srbska, ŽELEZNÁ VRATA, dunajský kanyon oddělující Karpaty průlomovým
údolím a obří hydroelektrárna na hranici Rumunska a Srbska, celodenní výlet Nár.parkem DJERDAP;
jedinečný zážitek (fakultat.)PLAVBA po DUNAJI lodí, nejdelší říční soutěskou Evropy, vzácný přírodní úkaz,
kdy se svislé útesy kolmo zvedají až 300m nad hladinou, Donji Milanovac procházka v turist.resortu, výstup na
skalní pevnost s 9ti věžemi nad Dunajem GOLUBAC, večeře a nocleh v Bělehradu (2x)
13.5. neděle - BĚLEHRAD, okružní jízda s místním průvodcem - chrám sv.Sávy ve čtvrti Vračar (největší
pravosl. chrám na Balkáně), srbský Parlament, Národní muzeum, Nár.divadlo, kostel sv.Marka s ostatky Dušana
Silného a rodinnou hrobkou král. rodu Obrenovičů, palác princezny Ljubice, prohlídka středověké pevnosti nad
soutokem Dunaje a Sávy KALEMEGDAN (vojenské muzeum a socha Pobednika), odpoledne volno,odpočinek
v malebné čtvrti ZEMUN připomínající Malou Stranu, s nabídkou posezení v podunajských rybích hospůdkách
14.5. pondělí - dopol.krátké volno, po poledni odlet z Bělehradu do Prahy

Cena zahrnuje


- letenky Praha / Bělehrad / Praha vč. let.tax
- 10x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji se snídaní (formou bufetu) ve 3*** htl.
- 9x večeře v hotelu + 1x večeře s folklórním programem v Bukurešti
- dopravu lux. autobusem (klima,WC,video,nápoje)
- průvodce po celé trase dr.Žíla + audio-guide (sluchátka)
- 3x místní průvodce; Bukurešť, Sofie, Bělehrad
- zák.povinné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 -příplatek za jednolůžák 5.950,-Kč 

- pojištění léč.výloh vč.storna do 69 let 825,- Kč od 70 let 1050,-Kč

- fakultativní 3h. plavba po Dunaji Nár.parkem Djerdab 35,-Euro (nutné nahlásit při přihlášení)

- vstupy do turist. objektů

- vše ostatní co není uvedeno v "cena zahrnuje"

04.05. (Pá) - 14.05. (Po) 2018 - 11 dní, 10 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
osoba ve dvoulůžkovém pokoji
Polopenze
Kombinovaná doprava/Praha
-29 950 Kč
Rezervace
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Pořádající CK: EichlerBUS s.r.o. IČO: 27442667
Vytvářím objednávku...