dovolená

ID: 648797

Vídeň - kouzlo adventu, zámek Schönbrunn, Belvedere a Hofbur

Poloha
Navštivte s námi Vídeňské vánoční trhy, které přinášejí to nejlepší z tradičního i nového ve sváteční atmosféře a slibují jedinečnou atmosféru. Nejlepšími příklady jsou trhy před Schönbrunnem a zámkem Belvedere či kouzlo adventu na Radničním náměstí. Prožijte s námi Vídeňský kouzelný advent!
Program
1. den: Odjezd v ranních hodinách do Vídně (UNESCO). Návštěvu rakouské metropole zahájíme pěším okruhem po slavné Ringstrasse - majestátní budova Opery, náměstí Hoher Markt - nejstarší náměstí ve Vídni, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, monumentální Dóm sv. Štěpána, Stará Radnice, Hofburg - bývalá císařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměs - tí a paláců, Vídeňský vánoční trh před Novou radnicí - individuální volno, vánoční atmosféra, známý srdíčkový strom, horký punč, neodolatelná vůně pečených kaštanů a jablek... Večer odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani navštívíme předvánočně vyzdobený zámek Schönbrunn (UNESCO), zde se v roce 1830 narodil císař František Josef I. Vnitřní vybavení ve stylu rokoka láká překrásnými interiéry, exteriéry nás okouzlí překrásnými zahradami a vánočním trhem u zámku - tradiční výrobky ručních řemesel, šperky a rustikální ozdoby na stromeček. S vánoční Vídní se rozloučíme u barokního zámku Belvedere - okouzlující vánoční vesnička , vánoční pochoutky, řemeslné výrobky i leccos k duchovnímu prožitku Vánoc.
V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Trasa
Trasa A - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), HK, PCE, Holice (Chrudim),V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)
Trasa L - Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem
1x ubytování v hotelu Ibis** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
1x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Vytvářím objednávku...